ESPI 2/2020 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzację

Home / Raporty bieżące / ESPI 2/2020 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz restrukturyzację

Zarząd Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 30.01.2020 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 284 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
Zarząd wniósł wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie układu, a w przypadku nie przychylenia się sądu do wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, z powodu utracenia zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w rozumieniu art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 6 ust.2″w Prawa restrukturyzacyjnego.
Zarząd złożył wniosek, gdyż zobowiązania pieniężne Spółki przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące, a zatem zachodzi domniemanie z art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego.
Jednocześnie Spółka informuje, że jej bezsporne zobowiązania, wymagalne na dzień dzisiejszy stanowią ok. 39 tys. zł. Poza tym Spółka posiada ok. 88 tys. zl kredytów i pożyczek oraz roszczenia sporne systematycznie wnoszone przez spółkę Medihelp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, których obecna wartości to ponad 300 tys. zł (wg złożonych dotychczas nakazów zapłaty, od których Spółka się odwołała).

Podstawa prawna; Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.