Strategia Spółki obecnie skupia się na:

  • utrzymaniu dotychczasowego poziomu przychodów w sektorze stomatologicznym, uporządkowanie spraw operacyjnych Spółki po nieudanych próbach otwarcia innych segmentów działalności, w tym przede wszystkim uzdrowienie jej finansów.
  • analizie rynku stomatologicznego w celu podjęcia decyzji w sprawie rozwoju tego segmentu w 2019 roku,
  • wytyczeniu nowych celów strategicznych, których podjęcie planowane jest w 2019 roku.