EBI 5/2019 Raport roczny za 2018 rok

Home / Raporty okresowe / EBI 5/2019 Raport roczny za 2018 rok

Dent-a-Medical S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/109559-raport-roczny-dam-2018-wstp.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/109566-raport-roczny-dam-2018-sprawozdanie-z-badania.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/109565-raport-roczny-dam-2018-sprawozdanie-zarzadu.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/109564-raport-roczny-dam-2018-sprawozdanie-finansowe.pdf