EBI 9/2017 Raport roczny Dent-a-Medical S.A. za 2016 rok

Home / Raporty okresowe / EBI 9/2017 Raport roczny Dent-a-Medical S.A. za 2016 rok

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2016 – w załączeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/92905-dent-a-medical-raport-roczny-2016-zalacznik-nr-1-sprawozdanie-finansowe-1.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/92904-dent-a-medical-raport-roczny-2016-zalacznik-nr-2-sprawozdanie-zarzadu.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/92903-dent-a-medical-raport-roczny-2016-zalacznik-nr-3-opinia-i-raport-bieglej.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/92906-dent-a-medical-s.a.-raport-roczny-2016.pdf