EBI 8/2018 Raport roczny Dent-a-Medical za rok obrotowy 2017

Home / Raporty okresowe / EBI 8/2018 Raport roczny Dent-a-Medical za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2017 – w załączeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

https://newconnect.pl/ebi/files/102852-raport-roczny-dam-2017.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/102855-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/102869-sprawozdanie-zarzadu.pdf

https://newconnect.pl/ebi/files/102870-sprawozdanie-firmy-audytorskiej-z-badania-sprawozdania-finansowego.pdf