EBI 5/2016 Raport roczny Dent-a-Medical S.A. za 2015 rok

Home / Raporty okresowe / EBI 5/2016 Raport roczny Dent-a-Medical S.A. za 2015 rok

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2015.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/81577-dent-a-medical-sa-raport-roczny-2015.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/81578-dam-raport-roczny-2015-zalacznik-nr-1-sprawozdanie-finansowe.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/81579-dam-raport-roczny-2015-zalacznik-nr-2-sprawozdanie-zarzadu.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/81580-dam-raport-roczny-2015-zalacznik-nr-3-opinia-i-raport.pdf