EBI 16/2014 Raport roczny Dent-a-Medical SA za 2013 r.

Home / Raporty okresowe / EBI 16/2014 Raport roczny Dent-a-Medical SA za 2013 r.

Zarząd Dent-a-Medical S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny Dent-a-Medical S.A. za 2013 rok wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/57563-raport-roczny-dent-a-medical-sa-za-2013-r..pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/57564-dent-a-medical-sa-opinia-i-raport-z-badania-za-rok-2013.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/57565-dent-a-medical-sa-sprawozdanie-finansowe-za-2013-r..pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/57566-oswiadczenie-o-stosowaniu-dobrych-praktyk..pdf