ESPI 7/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dent-a-Medical S.A. w dniu 30.06.2017 r.

Home / Raporty bieżące / ESPI 7/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dent-a-Medical S.A. w dniu 30.06.2017 r.

Zarząd Dent-a-Medical S.A., dalej „Spółka”, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2017 r.
Depozyt Sp. z o.o. – posiadająca 29.999.995 akcji, z których przysługiwało 29.999.995 głosów, co stanowiło 100% liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz 4,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %