ESPI 5/2019 Otrzymanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwów Medihelp Sp. z o.o.

Home / Raporty bieżące / ESPI 5/2019 Otrzymanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwów Medihelp Sp. z o.o.

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym dwóch nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwów Medihelp Sp. z o.o. na łączną kwotę 70.472 zł w związku z usługą pośrednictwa. Łącznie w 2019 roku Spółka otrzymała nakazy zapłaty z tytułu pozwów złożonych przez Medihelp Sp. z o.o. na kwotę 105.708 zł. Spółka składa sprzeciwy do wszystkich nakazów, wnosząc o ich zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia sprawy ważności umowy pośrednictwa. Sprawa została opisana w punkcie 1 raportu bieżącego _ESPI_ nr 14/2018.
Ew. uprawomocnienie się ww. roszczeń będzie miało bardzo istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.