ESPI 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Home / Raporty bieżące / ESPI 5/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą Dent-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Spółki w Krakowie przy ul. Adama Prażmowskiego 12/2.
W załączeniu treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_-_formularz_do_wykonania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf,20150603_104959_0000302652,20150603
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_-_liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ.pdf,20150603_104959_0000302652,20150603
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_-_pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne.pdf,20150603_104959_0000302652,20150603
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_-_pelnomocnictwo_udzielone__przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf,20150603_104959_0000302652,20150603
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/DAM_projekty_uchwal.pdf,20150603_104959_0000302652,20150603
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf,20150603_104959_0000302652,20150603