ESPI 4/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Home / Raporty bieżące / ESPI 4/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dent-a-Medical S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku:
1. Kazimierz Stafin – 1.122.551 głosów, co stanowiło 83,45% głosów na tym Zgromadzeniu i 6,85% w ogólnej liczbie głosów.
2. Piotr Grzesiak – 222.589 głosów, co stanowiło 16,55% głosów na tym Zgromadzeniu i 1,36% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %