ESPI 17/2018 Podpisanie umów objęcia akcji serii K

Home / Raporty bieżące / ESPI 17/2018 Podpisanie umów objęcia akcji serii K

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umów objęcia wszystkich 2.848.304 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Akcje objęło dziewięć osób za wkłady pieniężne, w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Spółce.

Objęcie akcji serii K jest istotnym krokiem na drodze do osiągnięcia dodatniego kapitału własnego Spółki, a w dalszej kolejności odzyskania jej wiarygodności finansowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.