ESPI 12/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – rozszerzenie przedmiotu działalności

Home / Raporty bieżące / ESPI 12/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – rozszerzenie przedmiotu działalności

Na podstawie §23 statutu Spółki Zarząd Dent-a-Medical S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 5 grudnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Iwony Łacnej, Roberta Bronsztajna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7.
Porządek obrad NWZA jest pochodną planowanych do wdrożenia zmian w strategii rozwoju Spółki polegających przede wszystkim na rozszerzeniu jej przedmiotu działalności w celu uruchomienia drugiego po działalnosci na rynku stomatologicznym obszaru aktywności Spółki – inwestycji deweloperskich w sektorze handlowym i usługowym. Dla realizacji nowej strategii rozwoju, Spółka pozyskała partnerów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych oraz działalności deweloperskiej, których przedstawiciele zasilili skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
Dotychczasowa działalność Emitenta polegająca na konstrukcji i sprzedaży stomatologicznych programów abonamentowych i rabatowych oraz na zarządzaniu partnerską siecią klinik dentystycznych będzie nadal rozwijana. Zarząd Spółki spodziewa się, że tempo rozwoju części stomatologicznej działalności Spółki, ze względu na zawarcie w ostatnim okresie niezwykle ważnej dla Dent-a-Medical umowy z LUX MED sp. z o.o. , w najbliższych miesiącach ulegnie znaczącemu przyspieszeniu.
Po skutecznej implementacji nowego modelu biznesu Emitent zamierza połączyć kompetencje części stomatologicznej oraz budowlano-deweloperskiej realizując inwestycje budowlane dla sektora medycznego oraz budując własne kliniki stomatologiczne.
W załączeniu przedstawiony zostaje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA, projekty uchwał na NWZA, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika na NWZA.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Dent-a-Medical_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_05.12.2014_r.pdf,20141108_191622_0000285626,20141108
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Dent-a-
Medical_Pelnomocnictwo_NWZA_05.12.2014.pdf,20141108_191622_0000285626,20141108
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Dent-a-Medical_projekt_uchwal_na_NWZA_05.12.2014.pdf,20141108_191622_0000285626,20141108