ESPI 11/2017 Podpisanie pierwszej umowy w segmencie handlu produktami rolnymi

Home / Raporty bieżące / ESPI 11/2017 Podpisanie pierwszej umowy w segmencie handlu produktami rolnymi

Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2016 z dnia 29.11.2016 r. „Zmiana strategii Emitenta” podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał pierwsze zamówienie na sprzedaż w segmencie handlu produktami rolnymi. Wartość zamówienia, dotyczącego dostawy biopaliwa z Ukrainy, wynosi około 150 tys. zł, tym samym przekracza przychody Spółki za ostatni kwartał obrotowy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.