ESPI 10/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 r.

Home / Raporty bieżące / ESPI 10/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 _ESPI_ z 5 lipca 2018 roku, Zarząd Dent-a-Medical S.A. _”Spółka”_ odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 2 sierpnia 2018 roku. Przyczyną odwołania jest potrzeba dokonania korekt w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: Inne uregulowania