EBI 9/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – korekta

Home / Raporty bieżące / EBI 9/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – korekta

Zarząd Spółki koryguje raport bieżący nr 08/2014 poprzez dodanie brakującego załącznika. Przytoczona poniżej treść raportu pozostaje bez zmian.

Zarząd Dent-a-Medical S.A. informuje, iż w dniu 13.05.2014 r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd w dniu 25.04.2014 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 45.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Dent-a-Medical S.A. w kwocie 6.567.136,55 zł dzieli się na 656.713.655. akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym:
– 92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
– 147.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
– 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3,
– 120.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
– 5.760.299 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
– 12.703.356 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
– 92.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1,
– 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2,
– 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3,
– 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
– 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
– 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
– 45.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 656.713.655.
Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę wysokości kapitału zakładowego Dent-a-Medical S.A.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
§ 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/54709-statut-dent-a-medical-sa.pdf