EBI 7/2015 Zawarcie zleceń o istotnej wartości

Home / Raporty bieżące / EBI 7/2015 Zawarcie zleceń o istotnej wartości

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż realizowała zlecenia na sprzedaż usług budowlanych ze spółką X-PRESSPRINT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy czym łączna wartość tych umów narastająco do 31 marca 2015 r. wyniosła 220 tys. zł i tym samym przekroczyła próg co najmniej 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Powyższa informacja tym samym wpisuje się w strategię Spółki opisaną w ostatnim raporcie kwartalnym dotyczącą usług w sektorze developerskim.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”