EBI 6/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Home / Raporty bieżące / EBI 6/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie pana Grzegorza Kryckiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 marca 2015 r. Pan Grzegorz Krycki jako powód swej rezygnacji podał sprawy osobiste.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”