EBI 28/2018 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Home / Raporty bieżące / EBI 28/2018 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd Dent-a-Medical S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. zawarł ze spółką allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę o doradztwo w procesie emisji i wprowadzenia akcji Emitenta do ASO na rynek NewConnect. Umowa obejmuje zatwierdzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu do ASO na rynku NewConnect akcji serii I i K Emitenta. Umowa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.