EBI 19/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 r.

Home / Raporty bieżące / EBI 19/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 (EBI) z 5 lipca 2018 roku, Zarząd Dent-a-Medical S.A. („Spółka”) informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 roku. Przyczyną odwołania jest potrzeba dokonania korekt w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2. pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”