EBI 16/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Home / Raporty bieżące / EBI 16/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą Dent-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Spółki w Krakowie przy ul. Adama Prażmowskiego 12/2.
W załączeniu treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna:  §4 ust. 2. pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
https://newconnect.pl/ebi/files/69689-dam-formularz-do-wykonania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/69690-dam-liczba-akcji-w-dniu-zwolania-zwz.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/69691-dam-pelnomocnictwo-udzielane-przez-osoby-fizyczne.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/69692-dam-pelnomocnictwo-udzielone-przez-osoby-prawne-i-spolki-osobowe.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/69693-dam-projekty-uchwal.pdf
https://newconnect.pl/ebi/files/69694-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf