EBI 15/2018 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego do publicznej wiadomości

Home / Raporty bieżące / EBI 15/2018 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego do publicznej wiadomości

Zarząd Dent-a-Medical S.A. (Spółka) informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego raportu rocznego za rok obrotowy 2014. Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015 z 26 stycznia 2015 r. publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2014 nastąpić miał 4 czerwca 2015 r. Nowy termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014 Spółka wyznaczyła na 8 czerwca 2015 r. Terminy publikacji innych raportów okresowych pozostają bez zmian, a wszelkie zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie oddzielnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust.14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”