EBI 13/2019 Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019 r. Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

Home / Raporty bieżące / EBI 13/2019 Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2019 r. Dent-a-Medical Spółka Akcyjna

Dent-a-Medical S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 17.06.2019 r. W poprzednim raporcie zabrakło załącznika.

ZWZ podjęło uchwały o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
ZWZ nie podjęło uchwał o numerach: 10, 11, 12, 18.

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

https://newconnect.pl/ebi/files/114296-zwz-dam-2019.06.17.pdf