EBI 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Home / Raporty bieżące / EBI 1/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

Dent-a-Medical S.A. informuje, że w 2020 r. raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:
1] raport za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.,
2] raport za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.,
3] raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r.,
4] raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.,
5] raport za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.
Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.