EBI 1/2019 Harmonogram raportów okresowych w 2019 roku

Home / Raporty bieżące / EBI 1/2019 Harmonogram raportów okresowych w 2019 roku
Zarząd Dent-a-Medical S.A. informuje, że w 2019 roku raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:
1] raport roczny za rok 2018 – 31 maja 2019 r.,
2] raport za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.,
3] raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.,
4] raport za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.,
5] raport za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6. ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO