10/2017 Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie progu 5% głosów na WZ Dent-a-Medical S.A.

Home / Raporty bieżące / 10/2017 Ujawnienie stanu posiadania – przekroczenie progu 5% głosów na WZ Dent-a-Medical S.A.

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 14 listopada 2017 roku otrzymał w trybie artykułu 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Beatę Warżała.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/ZAWIADOMIENIE_-_ujawnienie_stanu_posiadania.pdf,20171114_132533_0000379453,20171114