KALENDARZ ZAPLANOWANYCH DAT PUBLIKACJI FINANSOWYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH

Publikacja raportów okresowy na 2019 rok została zaplanowana w następujących terminach: raport roczny za rok 2018 – 21 marca 2019 r. , raport za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r. , raport za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r. , raport za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

Raporty okresowe

Raporty bieżące