KALENDARZ ZAPLANOWANYCH DAT PUBLIKACJI FINANSOWYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH

Publikacja raportów okresowy w 2022 roku została zaplanowana w następujących terminach: 1) raport roczny za 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r., 2) raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r., 3) raport za II kwartał 2022 r. – 15 sierpnia 2022 r., 4) raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

Raporty okresowe

Raporty bieżące