KALENDARZ ZAPLANOWANYCH DAT PUBLIKACJI FINANSOWYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH

Publikacja raportów okresowy na 2021 rok została zaplanowana w następujących terminach: 1] raport za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r., 2] raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r., 3] raport za I kwartał 2021 r. – 15 maja 2021 r., 4] raport za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r., 5] raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

Raporty okresowe

Raporty bieżące