KALENDARZ ZAPLANOWANYCH DAT PUBLIKACJI FINANSOWYCH RAPORTÓW OKRESOWYCH

Publikacja raportów okresowy na 2020 rok została zaplanowana w następujących terminach: 1] raport za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r., 2] raport za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r., 3] raport roczny za 2019 r. – 29 maja 2020 r., 4] raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r., 5] raport za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.

Raporty okresowe

Raporty bieżące