Spółka nie publikowała prognoz finansowych na bieżący rok obrotowy oraz na przyszłe okresy.