Firma i siedziba: EKO-OZE (dawniej Dent-a-Medical) Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
adres siedziby: 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 4.157.386,50 zł
NIP 8942834459, KRS 0000322873, REGON 020073934
www.dent-a-medical.com           [email protected]
Rynek notowań: Alternatywny System Notowań GPW – NewConnect
Nazwa w notowaniach: EKOOZE
Skrót w notowaniach: EKE
Kod papierów wartościowych: PLDNTMD00012


Działalność podstawowa:

Działalność EKO-OZE S.A. skupiała się dotychczas na zarządzaniu obszarem usług stomatologicznym. Spółka oferowała dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym lub w formie grupowej zakładom pracy. Nowa strategia Spółki na lata 2021-2024 zakłada:
1. Wejście Spółki w segment fotowoltaiki;
2. Prowadzenie projektów fotowoltaicznych, bezpośrednio przez Spółkę jak i podmioty, w których Spółka będzie udziałowcem;
3. Realizacja parków fotowoltaicznych oraz współpraca z producentami paneli i osprzętu segmentu fotowoltaiki, a także montaż parków fotowoltaicznych;
4. Przygotowanie dokumentacji związanych z projektowaniem i tworzeniem parków fotowoltaicznych;
5. Akwizycje w zakresie fotowoltaiki;
6. Wejście Spółki w obszar przetwarzania i zarządzania odpadami..