Firma i siedziba: Dent-a-Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
adres siedziby: 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska 211
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 1.638.257,70 zł
NIP 8942834459, KRS 0000322873, REGON 020073934
www.dent-a-medical.com           [email protected]
Rynek notowań: Alternatywny System Notowań GPW – NewConnect
Nazwa w notowaniach: DENTAMDC
Skrót w notowaniach: DAM
Kod papierów wartościowych: PLDNTMD00012


Działalność podstawowa:

Działalność Dent-a-Medical S.A. skupia się na zarządzaniu obszarem usług stomatologicznym. Spółka oferuje dostęp do usług stomatologicznych bezpośrednio osobom indywidualnym oraz poprzez współpracę z podmiotami oferującymi pakiety usług medycznych osobom indywidualnym lub w formie grupowej zakładom pracy. Oferowanie usług odbywa się poprzez liczącą ponad trzysta placówek, ogólnopolską sieć partnerskich klinik stomatologicznych, działających we współpracy z Dent-a-Medical.