W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego na rynku ASO NewConnect. Obecnie na stronie głównej znajduje się link do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N, emitowanych z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.