W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego na rynku ASO NewConnect. Obecnie na stronie głównej znajduje się link do memorandum informacyjnego o ofercie akcji serii O, emitowanych z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.