W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego na rynku ASO NewConnect.