ESPI nr 11/2020 Zrealizowanie przez Spółkę warunków ugody z Medihelp Sp. z o.o.

Home / Raporty bieżące / ESPI nr 11/2020 Zrealizowanie przez Spółkę warunków ugody z Medihelp Sp. z o.o.

Dent-a-Medical S.A., dalej „Spółka”, informuje o zrealizowaniu wszystkich warunków, co do których była zobowiązała w ramach ugody z Medihelp Sp. z o.o. Ostatnim warunkiem do spełnienia przez Spółkę było przelanie na rachunek Medihelp kwoty 35.000 zł, co zrealizowała w dniu dzisiejszym. Kwota pochodziła z pożyczki od jednego z akcjonariuszy. W ciągu 7 dni od otrzymania zapłaty spółka Medihelp zobowiązała się do cofnięcia wszystkich pozwów o zapłatę ze zrzeczeniem się roszczenia, co ostatecznie zakończy spór pomiędzy Stronami. Zrealizowanie warunków porozumienia przez Spółkę było bardzo istotne z punktu widzenia możliwości kontynuacji przez nią działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne