ESPI nr 10/2020 Zawarcie ugody z Medihelp Sp. z o.o.

Home / Raporty bieżące / ESPI nr 10/2020 Zawarcie ugody z Medihelp Sp. z o.o.

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym ugody pozasądowej z Medihelp Sp. z o.o. Celem porozumienia ugodowego jest definitywne zakończenie sporów sądowych i pozasądowych, oraz zniesienie wzajemnych roszczeń i pretensji.
W ramach ugody Spółka zobowiązała się do cofnięcia, ze zrzeczeniem się roszczenia, pozew o unieważnienie spornej umowy z 2014 r., co uczyniła na dzisiejszej rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy. Na dzisiejszej rozprawie obie strony sporu potwierdziły również zawarcie ugody. W wyniku tych okoliczności Sąd Okręgowy umorzył postępowanie. Istotnym warunkiem pełnej realizacji ugody jest zapłata przez Spółkę w ciągu 7 dni kwoty 35 tys. zł brutto na rzecz spółki Medihelp.
Z kolei spółka Medihelp zobowiązała się, iż w ciągu 7 dni od otrzymania zapłaty cofnie wszystkie pozwy o zapłatę ze zrzeczeniem się roszczenia z tytułu spornej umowy. Jednocześnie spółka Medihelp oświadczyła w porozumieniu, że z chwilą zapłaty ww. kwoty oraz skutecznego cofnięcia przez Spółkę pozwu _o którym mowa powyżej_ zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Spółki.
Strony zgodnie oświadczyły, iż wraz z zawarciem porozumienia i jego pełnej realizacji uznają, że nie łączą ich żadne stosunki prawne oraz nie mają względem siebie żadnych innych wymagalnych ani niewymagalnych roszczeń.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne