ESPI 8/2019 Kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o.

Home / Raporty bieżące / ESPI 8/2019 Kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o.

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka) informuje o otrzymaniu kolejnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o. na kwotę 35.236 zł, powiększoną o odsetki ustawowe oraz koszty procesu. Spółka złoży sprzeciw do nakazu, Sprawa została opisana w raportach bieżących (ESPI) nr 14/2018, 5/2019 i 6/2019.
Ew. uprawomocnienie się roszczeń Medihelpu będzie miało bardzo istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, gdyż roszczenia te przekroczą możliwości regulowania zobowiązań przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne