ESPI 7/2021 Aneks nr 2 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N

Home / Raporty bieżące / ESPI 7/2021 Aneks nr 2 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 5/2021 Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”] niniejszym przekazuje aneks nr 2 do dokumentu informacyjnego, opublikowanego w dniu 25 lutego 2021 r., w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii N Spółki. Jednocześnie Spółka załącza wzór formularza zapisu dla podmiotów niebędących akcjonariuszami Spółki. Spółka informuje, iż zgodnie z KSH po zakończeniu zapisów podstawowych i dodatkowych, Zarząd Spółki będzie mógł zaprosić do złożenia zapisu na pozostałe akcje serii N podmioty spoza grona akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: inne uregulowania

Załączniki:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Aneks_nr_2_akcji_serii_N.pdf,20210308_133233_0000474951,20210308

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/FORMULARZ_ZAPISU_NA_AKCJE_SERII_N_dla_nie_akcjonariuszy_Spolki.pdf,20210308_133233_0000474951,20210308