ESPI 6/2021 Aneks nr 1 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N

Home / Raporty bieżące / ESPI 6/2021 Aneks nr 1 do dokumentu informacyjnego o ofercie akcji serii N

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 5/2021 Zarząd Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”] niniejszym przekazuje aneks do dokumentu informacyjnego, opublikowanego w dniu 25 lutego 2021 r., w związku z ofertą publiczną z prawem poboru akcji serii N Spółki.
Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki:

http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/attachment/Aneks_nr_1_akcji_serii_N.pdf,20210306_160742_0000474915,20210306