ESPI 6/2017 Realizacja istotnej umowy – aktualizacja

Home / Raporty bieżące / ESPI 6/2017 Realizacja istotnej umowy – aktualizacja

Zarząd spółki Dent-a-Medical S.A. z siedzibą w Rzeszowie _dalej: Emitent_ w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2017 informuje, że opóźnieniu uległa realizacja umowy dystrybucyjnej na produkty stomatologicznej. Emitent spodziewał się pierwszych dostaw towarów _pasty, płukanki_ do sprzedaży na rynku ukraińskim o łącznej wartości netto 1,8 mln zł w II kwartale 2017 r., jednakże przygotowania po stronie producenta wydłużyły się. Zamówienie zostanie dostarczone Emitentowi w II półroczu br.
W ramach realizacji umowy dystrybucyjnej w zakresie produktów stomatologicznych zawartej ze spółką MadMag Holding Sp. z o. o. Emitent uzyskał wyłączność dystrybucji m.in. na terytorium Ukrainy. Realizacja umowy została uznana za informację poufną ze względu na wartość złożonych zamówień.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne