ESPI 5/2020 Zawiązanie rezerw oraz aktualizacja wartości aktywów

Home / Raporty bieżące / ESPI 5/2020 Zawiązanie rezerw oraz aktualizacja wartości aktywów

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zawiązaniu rezerwy w związku z ewentualnym niekorzystnym rozstrzygnięciem sporu sądowego pomiędzy Spółką a Medihelp sp. z o.o. w kwocie 311.950,13 zł oraz ujemną aktualizacją wartości aktywów w postaci niedokończonych prac nad systemem informatycznym o wartości 30.000,00 zł. Powyższe kwoty zostaną ujęte w sprawozdaniu rocznym za 2019 r., które jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta. W związku z powyższym wynik netto Spółki za 2019 r. będzie ujemny i wyniesie ok. -272.000,00 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne