ESPI 4/2021 Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały dot. akcji serii M

Home / Raporty bieżące / ESPI 4/2021 Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały dot. akcji serii M

Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji nadesłanej z portalu informacyjnego Sądu Okręgowego w Krakowie o umorzeniu postepowania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwały nr 8 NWZ Spółki z 13.10.2020 r. Powodem umorzenia jest cofnięcie pozwu przez Powódkę. Spółka w raporcie bieżącym nr 24/2020 poinformowała o zabezpieczeniu roszczeń powódki Kingi Zembrzyckiej-Stachoń wobec Spółki poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały i zobowiązanie Spółki do nie składania do sądu KRS wniosku o dokonanie wpisu zmian jej statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego dla akcji serii M do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. W związku z umorzeniem postępowania postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w momencie jego uprawomocnienia przestanie obowiązywać. Jednocześnie Spółka informuje, iż obecnie w sądach nie toczą się żadne inne postępowania w sprawie nieważności jakiejkolwiek uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, ani nie zastały złożone z tego tytułu jakiekolwiek pozwy. W związku z umorzeniem postepowania Spółka wniesie o zarejestrowanie emisji akcji serii M w KRS.
Podwyższenie kapitału zakładowego o 1,7 mln zł w drodze emisji akcji serii M jest kluczowe z punktu widzenia możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę, stąd umorzenie opisanego postępowania jest dla niej bardzo istotne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.