ESPI 3/2022 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały dot. oferty akcji serii O

Home / Raporty bieżące / ESPI 3/2022 Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały dot. oferty akcji serii O

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2022 spółka EKO-OZE S.A. [dawniej Dent-a-Medical S.A.] informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął drugą uchwałę w sprawie oferty publicznej akcji serii O o następującej treści:

„Zarząd EKO-OZE S.A. z siedzibą w Krakowie [kod 30-382], przy ul. Kobierzyńska nr 211, o numerze KRS 0000322873 [„Spółka”], działając na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. z dnia 25.10.2021 r. niniejszym postanawia skorygować brzmienie uchwały zarządu numer 1/16/3/2022 z dnia 16.03.2022 r. w następujący sposób:

1. Wykreśla się § 1.
2. Pozostałe zapisy uchwały Zarządu 1/16/3/2022 z dnia 16.03.2022 r. pozostają bez zmian.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.