ESPI 3/2020 Dodatkowe wyjaśnienia do wniosku o otwarcie restrukturyzacji i ogłoszenie upadłości

Home / Raporty bieżące / ESPI 3/2020 Dodatkowe wyjaśnienia do wniosku o otwarcie restrukturyzacji i ogłoszenie upadłości

Zarząd Dent-a-Medical S.A. pragnie doprecyzować i skorygować treść raportu bieżącego 2/2020 w zakresie podstaw prawnych oraz przedmiotu wnioski złożonego sądzie.
Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) w dniu 30.01.2020 r. złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki w formie układu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którym mowa w art. 284 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
W przypadku nieprzychylenia się sądu do wniosku o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjnego Spółka wniosła o ogłoszenie upadłości Spółki, z powodu utracenia zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego _ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. z p. zm._. Spółka złożyła wniosek, gdyż jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące, a zatem zachodzi domniemanie z art. 11 ust. 2 Prawa upadłościowego.
Zarząd Spółki uznał, że powyższe doprecyzowanie raportu może być istotne w ocenie sytuacji Spółki przez inwestorów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.