ESPI 2/2019 Podpisanie umowy objęcia akcji serii L

Home / Raporty bieżące / ESPI 2/2019 Podpisanie umowy objęcia akcji serii L

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy objęcia wszystkich 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L. Akcje objęła za gotówkę jedna osoba prawna. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 10 groszy za akcję.
Objęcie akcji serii L jest istotnym krokiem na drodze do osiągnięcia dodatniego kapitału własnego Spółki oraz rozpoczęcia działalności w nowym segmencie operacyjnym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.