ESPI 17/2020 Udzielenie pożyczki przez akcjonariusza

Home / Raporty bieżące / ESPI 17/2020 Udzielenie pożyczki przez akcjonariusza

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym 2-miesięcznej pożyczki na kwotę 20 tys. zł, która niemal w całości została przeznaczona na spłatę zaległych rat z tytułu kredytu udzielonego przez Idea Bank S.A. Pożyczka pochodzi od akcjonariusza, potencjalnego inwestora strategicznego, który jak do tej pory udzielił Spółce finansowania na kwotę ok. 60 tys. zł. Jest to finansowanie pomostowe do momentu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne