ESPI 16/2021 Przedwstępna umowa nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o.

Home / Raporty bieżące / ESPI 16/2021 Przedwstępna umowa nabycia udziałów w Metis Electric sp. z o.o.

Dent-a-Medical S.A. [dalej: „Spółka”] informuje o zawarciu w dniu 23.08.2021 r przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów z trzema podmiotami: EFE Romania S.A. z siedzibą w Warszawie, LP Service sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, VPI Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem umowy jest zakup przez Spółkę 50% udziałów w Metis Electric sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, realizującą inwestycję farmy fotowoltaicznej o mocy 7,2 MW w miejscowości Brzeziny koło Łodzi. Łączna wartość umowy to 1,2 mln zł, w tym w dniu podpisania umowy Spółka zapłaciła 650 tys. zł _zaliczka_. Pozostała kwota zostanie zapłacona po zawarciu umowy ostatecznej, co nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. W przypadku nieuzyskania jej do 30.04.2022 r. podmioty sprzedające udziału będą zobowiązane do zwrotu otrzymanych zaliczek w terminie 30 dni.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.