ESPI 15/2021 Przekroczenie progu 50% głosów przez akcjonariusza

Home / Raporty bieżące / ESPI 15/2021 Przekroczenie progu 50% głosów przez akcjonariusza

Dent-a-Medical S.A. [dalej „Spółka”] informuje, iż otrzymała w dniu dzisiejszym zawiadomienie na podstawie artykułu 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji i liczby głosów na WZ Spółki, przesłane przez Hamlet Sp. z o.o. Zawiadomienie zostało załączone do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji