ESPI 15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Home / Raporty bieżące / ESPI 15/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dent-a-Medical S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Spółki w dniu 15 września 2020 roku:
1. Piotr Grzesiak – 164.589 głosów, co stanowiło 9,50% głosów na tym Zgromadzeniu i 1,00% w ogólnej liczbie głosów,
2. Wojciech Nizio – 780.000 głosów, co stanowiło 45,01% głosów na tym Zgromadzeniu i 4,76% w ogólnej liczbie głosów,
3. Europejski Fundusz Energii S.A. – 103.000 głosów, co stanowiło 5,94% głosów na tym Zgromadzeniu i 0,63% w ogólnej liczbie głosów,
4. Kinga Zembrzycka-Stachoń.- 670.000 głosów, co stanowiło 38,66% głosów na tym Zgromadzeniu i 4,09% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %