ESPI 14/2020 Wypowiedzenie umowy kredytowej – niespełnienie żądania

Home / Raporty bieżące / ESPI 14/2020 Wypowiedzenie umowy kredytowej – niespełnienie żądania

Dent-a-Medical S.A. (dalej „Spółka”) informuje o niespełnieniu żądania postawionego przez Idea Bank S.A. w wypowiedzeniu kredytu, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 9/2020. Warunkiem uniknięcia wypowiedzenia umowy kredytowej była spłata zaległej kwoty głównej kredytu, odsetek i prowizji w łącznej kwocie 21 479,01 zł, w okresie 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Z powodu braku środków pieniężnych Spółka w tym czasie dokonała spłaty ok. 20% żądanej kwoty. Wobec powyższego istnieje ryzyko, że cała należność kapitałowa kredytu w kwocie 43 541,20 zł wraz z należnymi odsetkami stanie się wymagalna.
Spółka na nie dzień dzisiejszy nie posiada środków finansowych potrzebnych do spłaty zaległości wobec Banku. Jednocześnie Spółka wysłała prośbę do Idea Banku o niewypowiadanie umowy kredytowej, jednocześnie informując Bank o zwołaniu NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne