ESPI 12/2018 Rezygnacja z działań w segmencie handlu produktami rolnymi oraz utworzenie rezerwy na należności

Home / Raporty bieżące / ESPI 12/2018 Rezygnacja z działań w segmencie handlu produktami rolnymi oraz utworzenie rezerwy na należności

Zarząd Dent-a-Medical S.A. informuje, iż w związku z działaniami mającymi na celu uzyskanie stabilności finansowej Spółki, które zapowiedział w raporcie bieżącym nr 9/2018 _ESPI_, podjął następujące decyzje:

1_ Zrezygnował z rozwijania działań w segmencie handlu produktami rolnymi, gdyż uznał, że dotychczasowe prace nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów;

2_ Zdecydował o utworzeniu rezerwy na należności w kwocie 182 tys. zł, co jest kwotą istotną dla Spółki, gdyż stanowi prawie 60% zeszłorocznych przychodów ze sprzedaży Spółki. Źródłem zaktualizowanych należności nie są jednak zeszłoroczne i tegoroczne przychody ze sprzedaży, lecz nierozliczone rozrachunki z różnych tytułów, nagromadzone w ciągu ostatnich lat. Zarząd będzie podejmował działania w celu ich prawidłowego rozliczenia. Kwota ta obciąży wynik finansowy Spółki w II kwartale 2018 roku, a zdarzenie ma charakter jednorazowy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.